Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Den norske universitetsmodellen – Turid Moldenæs & Hilde Marie Pettersen

Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen er henholdsvis førsteamanuensis og professor på Instituttet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. I sitt foredraget skal de belyse den norske universitetsmodellens utvikling over tid.
  • Den norske universitetsmodellen – Turid Moldenæs & Hilde Marie Pettersen
  • 2019-12-17T18:00:00+01:00
  • 2019-12-17T20:00:00+01:00
  • Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen er henholdsvis førsteamanuensis og professor på Instituttet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. I sitt foredraget skal de belyse den norske universitetsmodellens utvikling over tid.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 17.12.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Den norske universitetsmodellen: Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser

Turid Moldenæs & Hilde Marie Pettersen
er henholdsvis førsteamanuensis og professor på Instituttet for samfunnsvitenskap (ISV) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Begge har sitt faglige tyngdepunkt i orga-nisasjon og ledelse og har publisert sammen om styringsformer i offentlig sektor, blant annet om organisering av det norske universitetssystemet.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
20191217 hsv

Bild von Mariamichelle auf Pixabay

I denne forelesningen vil Hilde Marie Pettersen og Turid Moldenæs fokusere på utviklingen av den norske universitetsmodellen – hvor den har hentet inspirasjon fra og hvordan den har utviklet seg over tid. Den norske universitetsmodellen er inspirert av den Humboldtske tradisjonen, med vekt på universitetenes autonomi og forskningsbasert utdanning. På 1980-tallet ble det imidlertid satt i gang en rekke offentlig reformer, kalt New Public Ma-nagement reformer, som også omfattet universitetene. Disse reformene innebar blant annet et sterkt fokus på utdanningskvalitet og på nye styrings- og ledelsesformer. Med til bildet hører også inspirasjon fra den amerikanske universitetsmodellen, kalt ‘det entreprenørielle universitetet’, der utdanning og forskning ble underlagt større nyttehensyn. Disse endringene vil beskrives og drøftes, samt illustreres med konkrete eksempler.