Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Ibsen i tysk teater 1876 - 1918 – Jens-Morten Hanssen

Jens-Morten Hanssen er seksjonsleder ved Nasjonalbilbioteket i Oslo. I sitt foredrag skal han berette om sin avhandling om Ibsen i tysk teater og den tidlige resepsjonen av Ibsen på tyske scener.
  • Ibsen i tysk teater 1876 - 1918 – Jens-Morten Hanssen
  • 2020-01-14T18:00:00+01:00
  • 2020-01-14T20:00:00+01:00
  • Jens-Morten Hanssen er seksjonsleder ved Nasjonalbilbioteket i Oslo. I sitt foredrag skal han berette om sin avhandling om Ibsen i tysk teater og den tidlige resepsjonen av Ibsen på tyske scener.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 14.01.2020 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Ibsen i tysk teater 1876-1918

Jens-Morten Hanssen
er seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Han avla PhD-graden ved Universitetet i Oslo i 2018 på en avhandling om den tidlige tyske resepsjonen av Ibsen i tysk teater. I perioden 2001-2014 var han redaktør for det trespråklige ressurs- og informasjonsnettstedet Ibsen.net.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Foto

 

Den tidlige resepsjonen av Henrik Ibsen i tysk teater er fylt av kontraster og paradokser. Han hadde enorm suksess med samtidsdramaet Samfundets støtter som ble spilt på flere enn seksti tyske teaterscener i løpet av to teatersesonger på slutten av 1870-tallet. Hans neste stykke, Et dukkehjem, som for alvor la grunnlaget for Ibsens senere internasjonale gjennombrudd, klarte imidlertid ikke å følge opp denne suksessen og floppet i første omgang. Det var først på slutten av 1880-tallet at Ibsen var kommet for å bli. Da ble han til gjengjeld en maktfaktor og en premissleverandør for fremveksten av moderne tysk teater. I dette foredraget presenteres hovedfunnene fra et avhandlingsarbeid som har resultert i boken Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Study hvor teaterproduksjoner av Ibsens stykker studeres med utgangspunkt i den relasjonelle forestillingsdatabasen IbsenStage og som gjør bruk av metodikk fra feltet digital humaniora.