Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Norge som gjesteland i Frankfurt 2019. Der Traum in uns. – Margit Walsø

Margit Walsø er blant annet forlagsredaktør og fofatter, men siden 2011 hovedsaklig direktør i Senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA), hvor hun også var ansvarlig for prosjektet Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019. I dette foredraget kastes det et tilbakeblikk på denne messen og det kulturelle året i Norge.
  • Norge som gjesteland i Frankfurt 2019. Der Traum in uns. – Margit Walsø
  • 2020-02-11T18:15:00+01:00
  • 2020-02-11T19:45:00+01:00
  • Margit Walsø er blant annet forlagsredaktør og fofatter, men siden 2011 hovedsaklig direktør i Senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA), hvor hun også var ansvarlig for prosjektet Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019. I dette foredraget kastes det et tilbakeblikk på denne messen og det kulturelle året i Norge.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 11.02.2020 von 18:15 bis 19:45
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Norge som gjesteland i Frankfurt 2019. Der Traum in uns.

Margit Walsø
er blant annet forlagsredaktør og fofatter, men siden 2011 hovedsaklig direktør i Senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA). Hun har tidligere også arbeidet i Det Norske Samlaget, hvor hun også har vært forlagssjef.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.

Norges slagord som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt var The Dream We Carry, på tysk Der Traum in uns. Slagordet er hentet fra Olav H. Hauges folkekjære dikt Det er den draumen. Diktet representerte vår drøm for gjestelandsprosjektet, at norsk litteratur skal åpne hjerter og dører til lesere i Tyskland og internasjonalt og ta oss med inn „på ein våg med ikkje har visst um“.

Målene NORLA satte for gjestelandssatsingen var å fornye fotfestet til norsk litteratur i Tyskland og skape nye suksesser i det tyske bokmarkedet, skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur og legge til rette for at mange norske forfattere kan slå igjennom internasjonalt i et langsiktig perspektiv. Videre ønsket man å gjøre Tyskland og resten av verden oppmerksom på Norge som en moderne kulturnasjon og å oppdatere og revitalisere forholdet mellom Norge og Tyskland gjennom samarbeid om litterære og kulturelle prosjekter.

NORLA benyttet gjestelandsstatusen som en arena for å få frem stemmer fra Norge, satse på leseglede og ikke minst som en arena for å fremme ytringsfrihet. Som gjesteland ønsket Norge å engasjere og overraske. Mange nye litterære stemmer er introdusert for verden, etablerte stemmer har fått økt oppmerksomhet. De mange utstillingene og lesingene, har vist sider av Norge som kanskje var ukjent for mange tyskere. Gjennom litteraturprogrammet før og etter messen, kulturprogrammet og programmet i løpet av messen har forfattere og kunstneres historier blitt delt med et internasjonalt og tysk publikum. Gleden ved litteratur og lesing har gjennomsyret prosjektet og de skulpturelle bordene i paviljongen har både vært med på å dele historier og styrke lesegleden. Ytringsfrihet har vært et gjennomgående tema for gjestelandsprosjektet.