Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2022/23 | hsv | Narrativenes rolle for bærekraft - GreenMet/Henrik-Steffens-Seminar

Narrativenes rolle for bærekraft - GreenMet/Henrik-Steffens-Seminar

Dette er det sjette seminaret i GreenMet seminarrekken. Denne gangen blir det et norsk/svensk/engelsk seminar i hybrid-variant mellom OsloMets campus i Pilestredet, Humboldt Universitet i Berlin og Zoom. GreenMet er selvoppnevnt gruppe med forskere og forelesere fra OsloMet som arrangerer seminarer to ganger i året for å formidle forskjellige perspektiver innen bærekraft.
  • Narrativenes rolle for bærekraft - GreenMet/Henrik-Steffens-Seminar
  • 2023-02-17T10:00:00+01:00
  • 2023-02-17T12:00:00+01:00
  • Dette er det sjette seminaret i GreenMet seminarrekken. Denne gangen blir det et norsk/svensk/engelsk seminar i hybrid-variant mellom OsloMets campus i Pilestredet, Humboldt Universitet i Berlin og Zoom. GreenMet er selvoppnevnt gruppe med forskere og forelesere fra OsloMet som arrangerer seminarer to ganger i året for å formidle forskjellige perspektiver innen bærekraft.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 17.02.2023 von 10:00 bis 12:00
  • Wo DOR24, R. 3.231
  • Name des Kontakts
  • iCal

Narrativenes rolle for bærekraft

GreenMet/Henrik-Steffens-Seminar

 

Narrativenes rolle for vår forståelse av verden og oss selv er ikke nytt. Myter, sagn og eventyr har hatt denne dannende funksjonen i uminnelige tider, men vår bevissthet rundt denne funksjonen er ny. Hvordan blir narrativene så instrumenter for å tenke nytt, et redskap som vi bruker for å begripe og se relasjonen mellom mennesket, naturen og andre arter med et nytt blikk?

Forskere, kritikere og tenkere innen kunst, vitenskap og offentligheten søker nye tankemodeller for å tenke utenfor den menneskesentriske verdensoppfatningen. Donna Haraway minner oss om Marilyn Stratherns argument: "It matters what ideas we use to think other ideas." Haraway brukte selv og oppfordrer oss til å bruke storytelling for å skape nye ideer eller tankemodeller for å skape nye fortellinger om mennesket og naturen som ivaretar slektskapet mellom artene.

 

Program

10.00–10.05: Velkommen v/ Andreas Ytterstad

10.05–10.30: Fantasi och handlingskraft - om fiktionens roll inom ekologiska diskurser v/ Dr. Dörte Linke, Nordeuropa-Institut, Humboldt Universitet Berlin

10.30–10.55: Humanistisk økologi og pose-teorien: studentpresentasjoner v/ MA-studenter ved Nordeuropa-Institut, Humboldt Universitet Berlin

10.55–11.05: Gruppediskusjon

11.05–11.35: Provotypes & Mediations: Engagement in, through, and with Speculative Design v/ Ph.D.-kandidat James Lowley ved Institutt for produktdesign, OsloMet

11.35–11.50: Gruppediskusjon

11.50–12.00: Oppsummering

 

Påmelding fysisk deltagelse: https://nettskjema.no/a/narrativer

Påmelding Zoom: https://oslomet.zoom.us/meeting/register/u5MtfuGsqzIpE9JoYW-Q4kYUInfbiIYBy9yM

 

Mer informasjon om seminaret finner du her: Rolla til narrativa for berekraft - OsloMet

Dette er det sjette seminaret i GreenMet seminarrekken. Denne gangen blir det et norsk/svensk/engelsk seminar i hybrid-variant mellom OsloMets campus i Pilestredet, Humboldt Universitet i Berlin og Zoom.

GreenMet er selvoppnevnt gruppe med forskere og forelesere fra OsloMet som arrangerer seminarer to ganger i året for å formidle forskjellige perspektiver innen bærekraft.