Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Vad kan estlandssvenskan lära oss? – Ida Västerdal

I sin gästföreläsning vid Nordeuropa-Institut kommer Ida Västerdal att berätta om de estlandssvenska dialekternas historia och karaktär och hur de förhåller sig till standardsvenska och andra germanska språk och dialekter.
  • Vad kan estlandssvenskan lära oss? – Ida Västerdal
  • 2023-11-16T12:15:00+01:00
  • 2023-11-16T13:45:00+01:00
  • I sin gästföreläsning vid Nordeuropa-Institut kommer Ida Västerdal att berätta om de estlandssvenska dialekternas historia och karaktär och hur de förhåller sig till standardsvenska och andra germanska språk och dialekter.
  • Was Gastvortrag
  • Wann 16.11.2023 von 12:15 bis 13:45
  • Wo DOR24, Raum 3.134
  • Name des Kontakts
  • iCal

Vad kan estlandssvenskan lära oss?

Ida Västerdal
doktorand vid Göteborgs universitet
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

Att svenska talas i Finland känner de flesta svenskar till, men att det också tidigare fanns en svensktalande befolkning i Estland är mindre känt. Ändå levde de där i över 700 år – från medeltiden till slutet av andra världskriget då estlandssvenskarna tvingades fly undan krig och förtryck. I dessa svenskbygder utformades särpräglade dialekter som är i stort sett obegripliga för oss sverigesvenskar. Med Östersjön som skilde dem från fäderneslandet bevarade dialekterna ålderdomliga drag från fornsvenskan och äldre språkvarieteter. Men de influerades också av den språkliga miljön med estniska, ryska och tyska som grannspråk och utvecklade säregna språkdrag som varken förekommer i närliggande språk eller i standardsvenska.

Ida Västerdal arbetar sedan 2018 med en doktorsavhandling om adjektivböjning och grammatiskt genus i de estlandssvenska dialekterna. Genom sin egen forskning vill hon belysa hur dessa dialekter kan lära oss mer om svenska språkets utvecklingsmöjligheter och vilken variation som ryms i det nordiska språkområdet.

I sin gästföreläsning vid Nordeuropa-Institut kommer hon att berätta om de estlandssvenska dialekternas historia och karaktär och hur de förhåller sig till standardsvenska och andra germanska språk och dialekter.