Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Wintersemester 2013/14

Vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. September 2014 war Herr Prof. Aris Fioretos Inhaberin der Dag-Hammarskjöld-Professur. Studentische Mitarbeiterin war Ruth Scherer.

Die Vorlesungsreihe wird von der vom Jubiläumsfond der schwedischen Reichsbank finanzierten Dag-Hammarskjöld-Stiftungsprofessur veranstaltet.

In dieser Vorlesungsreihe werden die Dag-Hammarskjöld-Professorin sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Schweden (aber auch Dänemark, Finnland und Norwegen) unter dem übergreifende Thema Austausche über letzte Dinge, und andere unterschiedlichste Inhalte präsentieren (in Deutsch, Englisch, Schwedisch und anderen skandinavischen Sprachen).

Die Vorlesungen werden auch auf Plakaten und über E-Mail angekündigt.

Die Veranstaltungen finden, falls nicht anders angekündigt, am Nordeuropa-Institut, Dorotheenstr. 24, 10117 Berlin, Haus 3, 1. Etage, Raum 3.134 (Georg Brandes) jeweils montags von 18-20 Uhr statt.

 

Mo
21.
Okt. 2013

Väderkriget

Mats Bigert & Lars Bergström

Mats Bigert und Lars Bergström sind bildende Künstler

Väderkriget är en föreläsning om konsten att kontrollera vädret och tämja dess kraft för egen vinning. I en mix mellan land art performance och road movie, reser konstnärsduon Bigert & Bergström till USA’s tornadobälte med sin maskin och skulptur, The Tornado Diverter, för att stoppa en tornado. På vägen ges exempel ur historien om hur meteorologin utvecklats i symbios med militära mål. I ett större perspektiv pekar föreläsningen på de globala klimatförändringar som dagens människa står inför. I Bangladesh byggs skyddsmurar mot kommande översvämningar. I Kina skickas raketer mot hotande regnoväder. Och i Italien avfyras kanoner mot hagel för att skydda årets vinskörd.

Ända sedan deras första storskaliga installation, Biosfär III, 1990, har Bigert & Bergström varit besatta av klimatet och dess extremer. Vädret som tema, vilket kan generera både triviala samtal samt traumatiska naturupplevelser, är centralt i deras konst. När Bigert & Bergström betraktar vädret ur ett konstnärligt perspektiv framstår människans utsatta position som lokaliserad i en upphettad mus-labyrint.

Mo
28.
Okt. 2013

Doping für den Frieden

Charlotta Seiler Brylla

ist Übersetzerin und Germanistin an der Universität Stockholm

Die Propagierung des Friedens sowie der Erfolge des Sozialismus waren in der DDR-Auslandsinformation zentrale Ziele. Für Letzteres spielten die einzigartigen Erfolge der DDR-SportlerInnen eine große Rolle. Auch in Schweden wurde über das ostdeutsche Sportmirakel berichtet und diskutiert. Wie waren diese Erfolge zu erklären? Und was hatten sie mit dem Frieden zu tun? Der Vortrag beschäftigt sich damit, wie das Sportwunder DDR im öffentlichen Diskurs in Schweden rezipiert und verhandelt wurde. Anhand von Textanalysen einschlägigen Materials wie Pressetexte sowie Reise- und Informationsliteratur wird der schwedische Blick auf die DDR, vor allem in den 70er und 80er Jahren untersucht und diskutiert.

Mo
4.
Nov. 2013

Sex - den svenska modellen. Perspektiv på svensk sexualpolitik från 1930-talet till idag

Lena Lennerhed

ist Professorin für Ideengeschichte an der Universität Södertörn
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

I föreläsningen belyses de sexuella frågornas roll i den svenska välfärdsstaten. I fokus står reformer kring preventivmedel, abort och steriliseringar liksom utvecklingen av skolans sexualundervisning. Föreställningar om Sverige som sexualliberalt föregångsland diskuteras.

Mo
11.
Nov. 2013

En brutalt vacker miniatyr till storstad. Om Stockholm som motiv i den svenska kriminalfiktionen 1850-2010

Alexandra Borg

Alexandra Borg ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Uppsala

Alexandra Borgs föreläsning uppmärksammar den urbana miljöns betydelse i den svenska deckarlitteraturen. Genom talrika exempel visar hon att spelplatsen har haft en överordnad funktion i framställningarna, samt att betoningen av miljön till och med kan sägas vara ett genredrag. Nedslag görs i Stieg Trenters, Sjöwalls-Wahlöös, Stieg Larssons och Arne Dahls författarskap, bland många andra. Ett rikt bildmaterial kommer att åtfölja presentationen.

Mo
18.
Nov. 2013

Från barnkammarrim till Faust
Britt G. Hallqvist - mångsidig skald och översättare

Martin Hallqvist

ist Britt G. Hallqvists Sohn und Vorsitzender der Britt G. Hallqvist-Gesellschaft. Er wird begleitet von der Schauspielerin und Kulturrätin der schwedischen Botschaft in Berlin, Marika Lagercrantz, die einige von Britt G. Hallqvists Gedichten lesen wird.

Britt G. Hallqvist var barnboksförfattare och psalmdiktare samt -inte minst- översättare både från tyska och engelska. Hon översatte Goethes Faust del 1-2, och Valfrändskap. Conrad Ferdinand Meyer, Klaus Groth, av modernare författare Hohuth, Dürrenmatt och Peter Weiss. Hon översatte på beställning av Ingmar Bergman bland annat Shakespeare, t. ex. kung Lear som i höst sätts upp på nytt på Stockholms stadsteater. Martin Hallqvist berättar en del om hennes liv och arbete, om hur det var att ha en mor som arbetade hemma med att översätta, om de resor hon gjorde för att hålla sig à jour med de språk hon översatte ifrån.

Mo
25.
Nov. 2013

Den svenska modernismens begär

Sven-Olov Wallenstein

ist Professor für Philosophie an der Universität

Föredraget diskuterar hur bilden av individen konstrueras i den svenska debatten om arkitektur runt 1930-31, alltså vid tiden för Stockholmsutställningen och publikationen av manifestet Acceptera.

En lästipps i förväg för alla intresserade vore hans bidrag i antologin Nortopia (Jovis förlag) som är utgångspunkt för föreläsningen.

Di
2.
Dez. 2013

En högaktuell romantiker. Kjell Espmark om sin nya roman "Hoffmanns försvar" (Kjell Espmark)

Kjell Espmark & Monica Lauritzen
 

E.T.A. Hoffmann var romantikens mest mångsidiga geni – tonsättare och dirigent, karikatyrtecknare och sagoberättare. Han var samtidigt en domare med omutlig integritet i den tid av repression och terroristskräck som följde efter Napoleons fall. Både som diktare och som domare förde han oförskräckt individens talan mot den absoluta makten. Hoffmann är en förbluffande modern författare. Han är den som tidigast utnyttjar det omedvetna i berättarkonsten, hyllad av både Freud och surrealisterna. I sin förening av det fantastiska och det verkliga visar han på samma gång fram mot den magiska realismen. Dessutom är han en lysande stå-upp-komiker, känd genom Offenbachs opera ”Hoffmanns äventyr”. Vi möter honom här en junidag 1822 när han förlamad så när som på tunga och läppar dikterar sitt försvar mot det samhälle som bestämt sig för att krossa honom.

Anne Charlotte Leffler: Strindbergs medtävlare (Monica Lauritzen)

Har en kvinna rätt att ägna sig åt ett yrke? Har hon rätt att bestämma över sina pengar? Får hon älska vem hon vill? Anne Charlotte Leffler skrev om sådant som var högst påtagligt i hennes eget liv. Hon och hennes väninnor i Stockholms högre samhällsskikt under det sena 1800-talet var privilegierade, men också begränsade av snörliv och konventioner.

Men Anne Charlotte Leffler övergav omgivningens motstånd. I sina skådespel och berättelser gestaltade hon viktiga samhällsfrågor. Under några år på 1880-talet var hon och August Strindberg förgrundsgestalter i det moderna genombrottet.

Länge levde hon i ett svalt och praktiskt äktenskap, men det kompenserade hon med långa utlandsresor och en glödande brevväxling med en niobarnsfar i Danmark. Sent i sitt liv bröt hon upp från allt för att uppleva en kort kärlekslycka i Italien. Hon dog alldeles för ung just när Europa var på väg att öppnas för hennes författarskap.

Kjell Espmark und Monica Lauritzen haben sich sowohl im Bereich der Literaturwissenschaft, als auch selbst als Autoren von Lyrik und Prosa hervorgetan. Kjell Espmark ist darüber hinaus seit vielen Jahren Mitglied der Schwedischen Akademie und des Nobelkomittees, dessen Präsident er von 1998 bis 2004 auch war. Seine Frau Monica Lauritzen war neben ihrer Lehr - und Autorentätigkeit als Kulturproduzentin bei Sveriges Radio tätig.

Mo
9.
Dez. 2013

Karen Blixens forfatterskab

Marianne Stidsen

ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Kopenhagen

Karen Blixens forfatterskab er ofte blevet læst i en romantisk og/eller feministisk kontekst. Fordi hun var kvinde, er det blevet antaget, at hendes primære problemstillinger nødvendigvis måtte have med køn og kærlighed at gøre. Men spørgsmålet er, om Blixen ikke ’snyder’ sine læsere, så de/vi bliver fanget i deres/vores egne romantiske og partikularistiske fordomme. Således er der meget i forfatterens fortællinger, der tyder på, at temaet ikke er køn og kærlighed, men derimod det mere universalistiske: hvad det vil sige at være menneske – enten man så er mand eller kvinde; gul, sort, rød eller hvid. Især synes Blixen interesseret i at undersøge muligheden for at kunne udleve flere roller og flere identiteter, uden af den grund at blive kaldt for ’splittet’ eller ’skizofren’ (og her har kvinder givetvis haft sværere vilkår end mænd, hvad Blixen også viser).

Med udgangspunkt i nogle af Karen Blixens kendteste fortællinger vil Marianne Stidsen pege på, hvordan ’identitetsballaden’ (med en omskrivning af queerteoretikeren Judith Butlers udtryk) gør sig gældende i forfatterskabet. Det kommer til at handle om kvinder – og mænd – der både vil sy fine hatte, gå på jagt, læse græske tragedier og lave storstilede politiske revolutioner. Og ikke mindst kommer det til at handle om, hvordan identitetsspredningen kan blive frugtbar og lykkelig – om hvordan man undgår at havne i rodløshed, mental forvirring og depressiv udmattelse. Kort sagt – med en anden dansk (kvindelig) forfatters ord – Fri os fra kærligheden!

Mo
16.
Dez. 2013

Ord i tankar och rörelse

Cecilia Roos

ist Tänzerin und Choreographin. Sie lehrt ebenfalls an der Tanz - und Zirkushochschule Stockholm.

Cecilia Roos presenterar sitt forskningsprojekt "Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den konstnärliga processen.“

Mo
6.
Jan. 2014

Unsagbarkeit als Topos in modernistischer und postmoderner Literatur

Lutz Rühling

ist Professor für Neuere Skandinavische Literatur an der CAU Kiel

Seit der Antike und bis in die jüngste Vergangenheit hinein haben sich literarische Texte mit dem beschäftigt, was sich nicht aussagen lässt - und damit doch versucht, es irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Es sind sogar Theorien entwickelt worden, die das Verhältnisder Literatur zu diesem ‚Unsagbaren‘ zum Gegenstand haben. Der Vortrag versucht eine knappe Definition verschiedener Typen von ‚Unsagbarkeit‘ und gibt anhand von Beispielen aus der schwedischen Literatur einen kurzen Überblick über die literarischen Möglichkeiten, diese zum Ausdruck zu bringen. Er endet schließlich mit der Frage, ob und wenn ja, welchen Typ von ‚Unsagbarem‘ es tatsächlich gibt.

Mo
13.
Jan. 2014

Tysk litteratur på svensk bokmarknad, igår, idag och imorgon

Per Bergström & Thomas Andersson

sind Verleger und Gründer des Verlags Rámus

Den tyska litteraturen var en gång den dominerande översatta litteraturen i Sverige. Tidigare har det också varit de stora förlagen som svarat för utgivningen av översatt kvalitetslitteratur. Idag styrs svensk bokmarknad i huvudsak av tre förlag varav inget ger ut översatt lyrik. Över 80% av den litteratur som översätts till svenska översätts från engelska och småförlagen har tagit över ansvaret för andra språkområden och smalare litteratur. Hur skedde den förändringen och vad innebär den för bland annat kultur- och litteraturdebatten i Sverige. Och vilka trender kan vi ana inför framtiden.

Mo
20.
Jan. 2014

Ikea of Sweden. Democracy on Sale

Sara Kristoffersson

ist Designexpertin, Kulturjournalistin und Gastprofessorin an der Konstfack Stockholm

Ikeas blå varuhus med en gul logotyp på fasaden runt om i världen för osökt tankarna till Sverige. Varuhuskedjan har en utpräglat svensk identitet och driver konceptet "demokratisk design" på bred front. Man använder sig också av andra positivt laddade ord som jämlikhet och rättvisa. Bygger detta på ett socialt patos eller krassa kalkyler? Handlar det om "svensk design" eller ett slags globaliserad estetik? Berättelsen om Ikea kan också ses som det moderna Sveriges myt om sig självt. Ju mer välfärdsstaten eroderade ­vilket inföll parallellt med varuhusets expansion till ett multinationellt företag ­ desto mer betonades Ikeas svenska folkhemsidentitet.

Mo
27.
Jan. 2014

Poesi utan jag, utan etik?

Jörgen Gassilewski

ist Dichter und Schriftsteller

I Jörgen Gassilewskis eget författarskap och i den svenska och samtida internationella poesin har det funnits en tendens att söka sig bort från det uttrycksbärande jaget. Men vad händer när "jagets patos" ersätts av "språkets patos"?

Vad händet med etiken, tankar om originalitet, upphovsmannaskapet och sättet att läsa?

Här finns en lång utvecklingslinje med viktiga namn som Gertrude Stein och Charles Reznikoff. Gassilewski kommer att fokusera den svenska samtidsscenen med utgångspunkt i antologin Trettiotvå poeter tjugohundraelva där han var redaktör (tillsammans med Anna Hallberg, Kajsa Sundin och Anna Nyström) samt hans egen poesi (Hittills samlad poesi 1983-2009 kom 2011 och hans tolfte och senaste bok 2012)

Mo
3.
Feb. 2014

Välfärdens värnare - folkhemmets föraktare. Några hållningar i svensk 1900-talslitteratur

Björn Linnell

ist Verleger, Kulturjournalist und Literaturwissenschaftler

I sitt föredrag kommer Björn Linnell att tala om relationen mellan välfärdsbygget och författarna, vilka band knöts mellan staten och författarna under 1900-talet. Vad betyder exempelvis myntat av begreppet kulturarbetare för synen på författarnas (konstnärernas) ställning och lojaliteter i det svenska samhällsbygget?

Mo
10.
Feb. 2014

Raffiniert. Europäisch-ethnologische Perspektiven auf Zucker als Handels- und Konsumgut

Kerstin Poehls

ist Juniorprofessorin für Europäische Ethnologie an der Universität Hamburg

Die "süße Macht" Zucker prägte(e) Geschmackslandschaften, Konsummuster und Handelsbeziehungen - nicht zuletzt in und nach Skandinavien. Der Vortrag beleuchtet drei alltägliche Orte und Kontexte, um Spuren globaler Verstrickungen dieser gleichermaßen zähflüssigen wie rieselfähigen Ware sichtbar zu machen.