Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Zukünftige Termine

  • 2018-11-13T18:00:00+01:00
  • 2018-11-13T20:00:00+01:00
Di 13. Nov.

13.11.2018 von 18:00 bis 20:00
DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Ulrika Holgersson visar hur hembiträdesfrågan, men också tankar kring det framväxande folkhemmets moraliska och ideologiska grundvalar, tematiserades genom hembiträdesfiguren i den svenska spelfilmen under 1930- och 40-talen.

  • 2018-11-27T18:00:00+01:00
  • 2018-11-27T20:00:00+01:00
Di 27. Nov.

27.11.2018 von 18:00 bis 20:00
DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

I boken „Känslornas revolution“ har en grupp historiker, idéhistoriker och filmhistoriker sammanställt sin forskning om känslor under 70-talet. De visar hur drömmen om att söka det äkta och naturliga och viljan att nå kontakt med sig själv och andra tydligt framträder. I föreläsningen granskas 1970-talets känslokulturer i Sverige.

 

▼ Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen im Wintersemester 2018/19

Seit 1. Oktober 2017 ist Herr Prof. Håkan Forsell  Inhaber der Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin war Michelle Bahr.