Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Henrik-Steffens-Vorlesungen im Wintersemester 2022/23

Naturfilosofi – Sigurd Hverven

I 2018 utga Sigurd Hverven boken "Naturfilosofi" som benyttes som grunnbok ved mange universiteter. I 2023 utgir han boken "Ville verdier: Naturfilosofi i menneskets tidsalder".

Narrativenes rolle for bærekraft - GreenMet/Henrik-Steffens-Seminar

Dette er det sjette seminaret i GreenMet seminarrekken. Denne gangen blir det et norsk/svensk/engelsk seminar i hybrid-variant mellom OsloMets campus i Pilestredet, Humboldt Universitet i Berlin og Zoom. GreenMet er selvoppnevnt gruppe med forskere og forelesere fra OsloMet som arrangerer seminarer to ganger i året for å formidle forskjellige perspektiver innen bærekraft.