Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Naturfilosofi – Sigurd Hverven

I 2018 utga Sigurd Hverven boken "Naturfilosofi" som benyttes som grunnbok ved mange universiteter. I 2023 utgir han boken "Ville verdier: Naturfilosofi i menneskets tidsalder".

Naturfilosofi

Sigurd Hverven
PhD i filosofi fra Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.

Sigurd Hverven, PhD i filosofi fra Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, med en avhandling om miljøfilosofi, der han undersøker det filosofiske grunnlaget for å si at naturen har en egenverdi, slik det er vanlig å hevde i miljøfilosofien. I 2018 utga han boken Naturfilosofi som benyttes som grunnbok ved mange universiteter. I 2023 utgir han boken Ville verdier: Naturfilosofi i menneskets tidsalder.