Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Val, väljare och valsystem i de nordiska länderna Sten Berglund
VG 52 230 Do 16-18 MOS 101  

De fyra nordiska länderna präglas av anmärkningsvärd politisk stabilitet. Konturerna av de partisystem, som tog form under 1920- och 1930-talen, är alltjämt lätta att urskilja, men har särskilt under de tre senaste decennierna förlorat i skärpa. Nya konfliktlinjer och partier har tillkommit. Spelreglerna har förändrats, oftast försiktigt men stundtals på ett genomgripande sätt. Väljarna har parallellt därmed ett alltmer flyktigt och skeptiskt förhållningssätt till sina valda ombud. Kursen syftar till att dokumentera och förklara dessa förändringsprocesser.

Vergleichende nordeuropäische Politik Sten Berglund
UE 52 231 Mo 18-20 MOS 101  

Ziel dieses Kurses ist es, eine kurze Einführung in die Logik der vergleichenden Politik anzubieten und deren Potential als Wegweiser im Labor der nordeuropäischen Staaten festzustellen. Betont werden insbesondere der Unterschied zwischen den beiden Hauptstrategien der vergleichenden Politik ( most similar versus most different research designs ) und deren Konsequenzen für die Forschungsergebnisse. Der Kurs eignet sich besonders für Studierende, die sich mit Nordeuropa beschäftigen und deren Forschungsvorhaben grenzübergreifend sind.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme und Referat.

Hinweis: Der Kurs kann gegebenenfalls auch in englischer Sprache angeboten werden.

Politisk kultur i Norden Sten Berglund
HS 52 232 Di 10-12 MOS 110  

De nordiska länderna framställs - med hänvisning till de många inbördes berörings­ punkterna - med all rätt som särskilt väl ägnade för jämförande studier. Bakom de många minsta gemensamma nämnare, som gör de fyra nordiska länderna till en homogen region, döljer sig dock åtskilliga nationella särdrag. Detta gäller inte minst den politiska kultur, som vuxit fram i de respektive länderna. Kursen syftar till att kartlägga och så långt det komparativa perspektivet medger förklara dessa kulturella särdrag.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme, Referat und Hausarbeit.

 

WS 04/05 Übersicht Lehrveranstaltungen WS 05/06