Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2019 | Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Sommersemester 2019 | De sjukligt kränkta och de obotligt störda: Psykopati, kverulans och samhällsbesvärlighet i 1930- och 40-talens Sverige – Annika Berg

De sjukligt kränkta och de obotligt störda: Psykopati, kverulans och samhällsbesvärlighet i 1930- och 40-talens Sverige – Annika Berg

Annika Berg är docent i idéhistoria (2018)och universitetslektor i idéhistoria på institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet sedan 2016.
  • De sjukligt kränkta och de obotligt störda: Psykopati, kverulans och samhällsbesvärlighet i 1930- och 40-talens Sverige – Annika Berg
  • 2019-05-14T18:00:00+02:00
  • 2019-05-14T20:00:00+02:00
  • Annika Berg är docent i idéhistoria (2018)och universitetslektor i idéhistoria på institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet sedan 2016.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 14.05.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

De sjukligt kränkta och de obotligt störda: Psykopati, kverulans och samhällsbesvärlighet i 1930- och 40-talens Sverige

Annika Berg
är docent i idéhistoria (2018)och universitetslektor i idéhistoria på institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet sedan 2016. Hon disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2009 med avhandlingen "Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen." Hennes arbete är mest inriktad på medicinens – inklusive hälsovårdens och psykiatrins – sociala, kulturella och politiska historia, frågor om makt, samhällsstyrning och socialpolitik, ofta med genus- och transnationella perspektiv. Hennes senaste bok "De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930-talens Sverige" kom ut på Makadam förlag 2018.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
I den nyutkomna boken De samhällsbesvärliga undersöker idéhistorikern Annika Berg hur patienter med kontroversiella diagnoser som psykopati och kverulansparanoia kunde förhandla om utskrivning med läkare och myndigheter i 1930- och 40-talens Sverige. Det här var en tid då den psykiatriska vården byggdes ut kraftigt till följd av ett upplevt behov, men också skapades om till en mindre sluten apparat med möjligheter till försöksutskrivning och öppnare vårdformer. Det var också en tid då psykiatrin angreps från olika håll, och anklagades för att spärra in folk på lösa och oklara grunder. Mot bakgrund av detta, hur gick hanteringen av psykopater och kverulanter ihop med tidens tankar om medborgerliga fri- och rättigheter och den faktiskt utvidgade demokratin? Hur betraktade patienterna sig själva? Och hur påverkades förhandlingarna i enskilda fall av föreställningar om exempelvis klass, kön och sexualitet?