Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Mot en arkitektur baserad på samhället! – Christer Malmström

Christer Malmström är professor vid Institutionen för arkitektur och byggd på Lunds Universitetet.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 11.06.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Mot en arkitektur baserad på samhället! – Diskussion om arkitekturens framtid

Christer Malmström
är professor vid Institutionen för arkitektur och byggd på Lunds Universitetet.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Genom historien har arkitekturen varit mer eller mindre autonom i sin relation till samhället och dess utmaningar och mål. Föredraget ger en orientering om olika inriktningar som en mer samhällsrelaterad arkitektursyn tidigare har haft och gett upphov till men önskar framför allt diskutera hur vi idag återigen är i stort behov av arkitekturen och samhället återigen formulerar gemensamma strävanden. Arkitekturen kan spela en avgörande roll för om samhället som helhet kommer att lyckas - eller inte - inför de gigantiska utmaningar vi alla står inför!