Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Egenintresse eller det allmänt bästa? – Mats Hallenberg och Magnus Linnartsson

Konflikter om privat och offentlig drift i Sverige från 1600- till 2000- talet.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 25.06.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Haus 1, Raum 1.102
  • iCal

Egenintresse eller det allmänt bästa? – Konflikter om privat och offentlig drift i Sverige från 1600- till 2000- talet


Mats Hallenberg
är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans forskning rör politisk historia, sociala konflikter och ideologisk förändring från 1500-talet till modern tid.

  

Magnus Linnarsson
är docent i historia och forskare vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde.
är docent i historia och forskare vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20190625 dhv

  Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen

 

Wir haben für heute Abend einen größeren und hoffentlich etwas kühleren Raum für die Vorlesung:

Raum 1.102 (im Haus 1)!

Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I vår forskning har vi studerat politiska debatter där frågan om privat eller offentlig drift har ställt på sin spets: från 1600-talets diskussioner om utarrendering av skatter och tullar, via 1800-talets satsningar på ny infrastruktur till det sena 1900-talets privatiseringsvåg. Fokus har legat på den svenska riksdagen och de styrande i Stockholms stad. Resultaten pekar på viktiga förändringar men också på historisk kontinuitet och ger därför betydelsefulla perspektiv på dagens debatt om vinster i välfärden.