Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2023 | Nansen, nestekjærlighet og Nobels fredspris – Nina Frang Høyum

Nansen, nestekjærlighet og Nobels fredspris – Nina Frang Høyum

I dette foredraget vil jeg snakke om hvordan Nobels fredssenter i Oslo har markert hundreårsjubileet for Nansens fredspris. Jeg vil blant annet komme inn på hvordan Nansen brukte fotografi for å skaffe oppmerksomhet om og penger til humanitære katastrofer og hvordan Nansens innsats som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger lever videre i UNHCRs arbeid i dag.
  • Nansen, nestekjærlighet og Nobels fredspris – Nina Frang Høyum
  • 2023-05-11T17:00:00+02:00
  • 2023-05-11T23:59:59+02:00
  • I dette foredraget vil jeg snakke om hvordan Nobels fredssenter i Oslo har markert hundreårsjubileet for Nansens fredspris. Jeg vil blant annet komme inn på hvordan Nansen brukte fotografi for å skaffe oppmerksomhet om og penger til humanitære katastrofer og hvordan Nansens innsats som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger lever videre i UNHCRs arbeid i dag.

Nansen, nestekjærlighet og Nobels fredspris

Nina Frang Høyum
Utstillingssjef ved Nobels fredssenter, Oslo

Nina Frang Høyum har tidligere jobbet blant annet på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo og med oppbyggingen av Hamsunsenteret i Hamarøy, Nordland. Høyum er Cand. philol. med hovedfag i idéhistorie, og med medievitenskap og kunsthistorie i fagkretsen.
Der Vortrag wird auf NORWEGISCH gehalten.

«Nestekjærlighet er realpolitikk», skrev Fridtjof Nansen i en tidsskriftsartikkel januar 1922. Senere samme år mottok han Nobels fredspris for sin enestående humanitære innsats for krigsfanger, hungersnødsrammede og flyktninger etter første verdenskrig. I dette foredraget vil jeg snakke om hvordan Nobels fredssenter i Oslo har markert hundreårsjubileet for Nansens fredspris. Jeg vil blant annet komme inn på hvordan Nansen brukte fotografi for å skaffe oppmerksomhet om og penger til humanitære katastrofer og hvordan Nansens innsats som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger lever videre i UNHCRs arbeid i dag.