Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2023 | hsv | De østeuropeiske skjebneårene i norsk presse – Birgitte Kjos Fonn

De østeuropeiske skjebneårene i norsk presse – Birgitte Kjos Fonn

Under de historiske begivenhetene i 1989-90 var selvsagt Øst-Europa-dekningen betydelig. Men hvordan var denne dekningen? Hvilke aspekter ved samfunnslivet i de østeuropeiske landene dominerte i disse skjebneårene?
  • De østeuropeiske skjebneårene i norsk presse – Birgitte Kjos Fonn
  • 2023-06-15T17:00:00+02:00
  • 2023-06-15T23:59:59+02:00
  • Under de historiske begivenhetene i 1989-90 var selvsagt Øst-Europa-dekningen betydelig. Men hvordan var denne dekningen? Hvilke aspekter ved samfunnslivet i de østeuropeiske landene dominerte i disse skjebneårene?

De østeuropeiske skjebneårene i norsk presse

Birgitte Kjos Fonn
Medienhistorikerin, Oslo
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.

Fra 1970-/80-tallet oppsto en ny epoke i den vestlige oppfatningen av Øst-Europa. Helsinki-samarbeidet, arbeideroppstanden i Polen, reformkommunisme i Ungarn og demonstrasjoner i Tsjekkoslovakia – alt dette var med på å endre bildet av et knippe land som hadde vært underlagt den sovjetiske interessesfæren siden like etter 2. verdenskrig. Samtidig var det, fra midten av 1980-tallet, økende reformvilje i Sovjetunionen. I 1989 falt Berlinmuren, og et år senere var Tyskland igjen samlet.

I denne perioden økte interessen for Øst-Europa også i norsk presse, og ikke uventet medførte det en viss forskyvning i øst-dekningen, med økt vekt på de tidligere Sovjet-kontrollerte statene i Sentral- og Øst-Europa sammenliknet med Sovjetunionen selv. Under de historiske begivenhetene i 1989-90 var selvsagt Øst-Europa-dekningen betydelig. Men hvordan var denne dekningen? Hvilke aspekter ved samfunnslivet i de østeuropeiske landene dominerte i disse skjebneårene? Forelesningen er basert på to studier, en kvantitativ og en kvalitativ, av nyheter med internasjonalt tilsnitt, i to store norske aviser i perioden mellom 1975 og 2005. Den kvalitative studien tar særlig for seg Tysklandsdekningen i perioden fra Berlinmuren falt og inn i 1990.