Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2022/23 | Ny blick på barnlitteraturen. Tidsnormer, kritik och forskning – Mia Österlund

Ny blick på barnlitteraturen. Tidsnormer, kritik och forskning – Mia Österlund

I sitt föredrag berättar Mia Östlund om projekten och om det aktuella forskningsläget kring Finlands svenska barnlitteratur.

Ny blick på barnlitteraturen. Tidsnormer, kritik och forskning

Mia Österlund
Mia Östlund är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och verksam som äldre lektor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. .
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Um Anmeldung wird gebeten.
Foto

Plakat
Foto: © Mia Österlund

Mia Östlund är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och verksam som äldre lektor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen ligger inom områdena genus- och queerperspektiv på barnlitteratur samt flickforskning, men berör också fettforsking, ekokritik och tidslighetsstudier. Hon leder de två banbrytande barnlitterära forskningsprojekten Konkurrerande tidsordningar: Krononormativitet i 2000-talets barn- och ungdomslitteratur och -kultur (2019–2022) och Den svenska barnlitteraturforskningen och -kritiken i Finland (2022-2025) vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. I sitt föredrag berättar Mia Östlund om projekten och om det aktuella forskningsläget

 

Um Anmeldung wird gebeten: cecilia.falkman.1@hu-berlin.de

Kooperationspartner: Svenska litteratursällskapet i Finland