Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Sommersemester 2016

Vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2017 war Herr Prof. Otto Fischer Inhaberin der Dag-Hammarskjöld-Professur. Studentische Mitarbeiterin war Therese Korritter.

 

Mo
26.
Apr. 2016

Föreläsning om och med svensk konceptuell poesi

Pär Thörn

ist Geräuschkünstler, Performancekünstler und avantgardistischer Poet.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

Pär Thörn kommer läsa upp ur några av sina konceptuellt oreinterade dikter där han arbetar med collagetekniker, listor och alfabetiseringar. Han kommer också kontextualisera dessa inom en svensk och en utländsk tradition (exempelvis Charles Reznikoff, William S. Burroughs, Ida Börjel och Ulf Karl Olov Nilsson).

På en tematisk nivå kommer det röra sig om chefers klagan och frustration, bildbeskrivningar ur filmer, uppklippningar av riksdagsprotokoll och instruktioner, samt alfabetiska listor av såväl Strindbergs Röda Rummet som Goethes Den Unge Werthers lidande.

Di
17.
Mai 2016

George RR Martin’s A World of Ice and Fire and HBO’s Game of Thrones – Epic Fantasy for the 21st Century

Dr. Carolyne Larrington

teaches medieval English literature at the St John´s College Oxford, ranging from the earliest Old English to the beginning of the Renaissance period, and also writes and translates.
Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.

Diese Vorlesung wird in Kooperation mit der Ringvorlesung Europäische Literaturen und der Henrik-Steffens-Vorlesung organisiert.

Originating in George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire is the most popular fantasy since J. R. R. Tolkien’s Lord of the Rings and its associated ‘legendarium’. The AsoIaF / Game of Thrones series has a spatial reach across the two main continents of the Known World, Westeros and Essos, and an imagined history which goes back several millennia. The primary focus in the series is the battle for the Iron Throne, the kingship of Westeros, and thus the themes of epic – political, ethical and personal – are foregrounded, as the fortunes of various candidates for rule over the Seven Kingdoms rise and fall. The experiences of important individuals are related across the ‘point-of-view’ chapters of the novels, while the show follows their story-arcs: the Bildungsroman is an important narrative subtype, showing the moral growth of male and female characters. Meanwhile Martin’s well-known penchant for killing off major characters destabilises the idea of the hero, and problematizes the traditional fantasy epic polarisation of morality into clear good and evil camps.

In this lecture I shall outline the epic features of the series (show and books) and discuss sources and their transformations. I shall argue that, although this new epic ostensibly transcends contemporary nationalist agendas in its reimagination of a range of medieval real-world societies, it nevertheless directs fans’ attentions back out to contemporary issues through its refusal of clear moral polarisation: from climate change to the treatment of refugees, from women’s rights to western interventions in the Middle East.

Di
7.
Jun. 2016

Politisk korrekthet: en transatlantisk begreppshistoria

Magnus Ullén

ist Professor für Anglistische Literaturwissenschaft an der Universität Karlstad.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

I föredraget kommer Magnus Ullén att redogöra för hur begreppet "politisk korrekthet" vinner insteg i svensk offentlighet, med särskilt fokus på den mediala debatt som följer i spåren av publiceringen av tre mycket olikartade texter: Stefan Jonssons De andra: amerikanska kulturkrig och europeisk rasism (1993), Per Landin & Pierre Kullboms antologi Politisk korrekthet på svenska (1998), samt slutligen den norske terroristen Anders Behring Breiviks 2083: A Declaration of European Independence (2011). Trots påfallande olikheter har dessa texter två saker gemensamt: de sätter alla begreppet "politisk korrekthet" i centrum, och deras sätt att förstå detta begrepp speglar deras sätt att förstå USA. Genom att uppmärksamma rörelsen mellan USA och Europa i dessa texter hoppas Magnus Ullén kunna visa varför begreppet PK fått den centrala funktion det fått i samtidsdebatten i Sverige.

Mo
13.
Jun. 2016

Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850

Anna Bohlin & Caroline Haux

Anna Bohlin forscht am Institut für Gender Studies und Caroline Haux am Institut für Kultur und Ästhetik an der Universität Stockholm.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

Hyllningar till nationen i 1800-talslitteraturen ger intryck av att åkalla vår egen tids nationsbegrepp, men riktar sig i själva verket till något för oss främmande. Skapandet av gemensam kultur, historia och språk – konstruktioner som dagens nationalistiska partier åberopar för att legitimera politiska anspråk – fyllde delvis andra funktioner i det tidiga 1800-talets multikulturella och flerspråkiga ståndssamhällen. Skandinavismen som bärande idé och nationens roll i en kristen utvecklingstanke är andra grundläggande aspekter som skiljer den tidens nationstanke från vår. Syftet med projektet är att bidra till arbetet med att bryta upp vår tids nationalism inifrån nationalismens egen historia i skönlitteraturen – en viktig form för hur nationalism spreds och väckte känslor.

Die Vorlesung muss heute leider aufgrund des Pilot_innenstreiks in Schweden ausfallen!

Di
21.
Jun. 2016

Rätten att kritisera överheten – Tryckfriheten i svensk grundlag 250 år

Anders Björnsson

ist Publizist, Historiker und Übersetzer.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

1765-66 års riksdag i Sverige brukar kallas reformriksdag. Ett nytt, liberalt parti – de ”yngre mössorna” – hade fått majoritet i stånden. De luckrade upp en del av det merkantilistiska näringstvång som hade rått på ekonomins område. En av radikalerna, kaplanen Anders Chydenius från Nedervetil i Österbotten, ett finskt landskap som tillhörde svenska riket, lade i prästeståndet fram ett antal förslag som ledde till antagandet av världens första grundlagsskyddade tryckfrihetsförordning.

Den avskaffade förhandscensuren för alla skrifter utom de religiösa. Den införde principen om allmänna handlingars offentlighet, det vill säga att det som skrivs i tjänsten av statens ämbetsmän inte får undanhållas allmänheten, undersåtarna, idag medborgarna. Även om skyddet för tryckta skrifter på olika sätt har inskränkts under vissa epoker, har offentlighetsprincipen förblivit oantastad. I Sverige är offentlighet huvudregeln, sekretess undantaget. I de flesta jämförbara länder är det tvärtom. Om denna ”rätt att kritisera överheten” har det ofta stått strid. Anförandet vill belysa tryckfrihetens centrala plats i Sveriges politiska liv.

Di
5.
Jul. 2016

Elis Sandberg och THX: medicin och konflikt i folkhemssverige

Maria Björk

ist Postdoktorandin im Forschungsbereich "Tema Q" an der Universität Linköping.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

I maj 1952 kunde den svenska kvällstidningen Expressen berätta att en svensk forskare, veterinärmedicinaren Elis Sandberg, funnit ett tänkbart botemedel mot cancer. Preparatet, THX, var ett extrakt tillverkat av kalvbräss, avsett för injektion. Löpsedeln blev inledningen på en konflikt som skulle pågå i mer än tre decennier, och involvera riksdag och regering, domstolar och debattörer, och inte minst tiotusentals patienter. Men vad var det som stod på spel? Hur kunde en veterinärmedicinare från Småland skapa så starka reaktioner, och varför valde patienterna att vända sig till Sandberg i stället för till skolmedicinen?

Di
19.
Jul. 2016

Visionären Josef Frank – Mannen mellan Österrike och Sverige

Dr. Matthias Langheiter-Tutschek

ist Dozent an der Volkshochschule Hannover.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

Vid sidan av Estrid Ericsson gäller ju Josef Frank som stamfader till det svenska exklusiva märket "Svenskt tenn". Men vad är det som utgör bakgrunden hos mannen bredvid Estrid? Det är dels en gripande historia om exil och om det vakuum i vilket Frank befann sig när han som jude kommit till sitt nya hemland Sverige, dels en bit av den österrikiska arkitektur- och designhistorien som innefattar åren dessförinnan. Resan börjar i Baden bei Wien, en liten kurort söder om imperiets huvudstad, där Frank föddes i storborgerliga kretsar. Den passerar sedan igenom funkis för att till sist hamna vid "akzidentism", som Frank själv brukade kalla sin inredningsstil. Den har påverkat generationer – inte minst inom skandinavisk design – och har också visat sig i populära uttrycksformer såsom senast i IKEA:s "Stockholm"-serie.