Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Vergangene Termine

  • 2018-11-27T18:00:00+01:00
  • 2018-11-27T20:00:00+01:00
  • DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
November 27 Dienstag 2018

Zeit: 18:00

DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

I boken „Känslornas revolution“ har en grupp historiker, idéhistoriker och filmhistoriker sammanställt sin forskning om känslor under 70-talet. De visar hur drömmen om att söka det äkta och naturliga och viljan att nå kontakt med sig själv och andra tydligt framträder. I föreläsningen granskas 1970-talets känslokulturer i Sverige.

  • 2018-11-13T18:00:00+01:00
  • 2018-11-13T20:00:00+01:00
  • DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
November 13 Dienstag 2018

Zeit: 18:00

DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Ulrika Holgersson visar hur hembiträdesfrågan, men också tankar kring det framväxande folkhemmets moraliska och ideologiska grundvalar, tematiserades genom hembiträdesfiguren i den svenska spelfilmen under 1930- och 40-talen.