Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Vergangene Termine

  • 2020-01-21T18:00:00+01:00
  • 2020-01-21T20:00:00+01:00
  • DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
Januar 21 Dienstag 2020

Zeit: 18:00

DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Biografin ”Ensamvargar” berättar om offentligheten som en offerplats, om en resa från kulturens centrum till dess skugga, om litteraturens förändrade plats och vad glömska kan få oss att minnas.

  • 2019-11-26T18:00:00+01:00
  • 2019-11-26T20:00:00+01:00
  • DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
November 26 Dienstag 2019

Zeit: 18:00

DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

...Därför kontrasterar vi med hur man diskuterar språkriktighet och vad innebörden av begrepp som rätt och fel, korrekt och inkorrekt, normenlighet är i språksamhällen med längre traditioner av mångspråkighetsmedvetenhet och pluricentrism, som t.ex. Spanien, Finland och Kanada

  • 2019-11-12T18:00:00+01:00
  • 2019-11-12T20:00:00+01:00
  • DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
November 12 Dienstag 2019

Zeit: 18:00

DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 201 i i ekonomisk historia med avhandlingen Hushållningens dygder, om 1600-talets ekonomiska tänkande.